Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu 2. in 3. ocenjevalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje. NPZ opravljajo:

  • vsi učenci osnovne šole v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu,
  • prijavljeni učenci priseljenci iz drugih držav, ki so prvo leto vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. oz. 9. razredu.

Učenec opravlja NPZ v šoli, v katero je vključen. NPZ opravlja pisno, na isti dan ob isti uri kot ostali učenci v Republiki Sloveniji. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut.

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja NPZ-ja kot za druge učence. Za učence s posebnimi potrebami, učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici, ter za učence s poškodbami se trajanje izvedbe nacionalnega preverjanja lahko drugače določi z navodili za izvedbo NPZ za učence s posebnimi potrebami.

Ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja (6. razred) se preverja znanje učencev iz:

  • slovenskega jezika,
  • matematike in
  • tujega jezika.

Ob koncu 3. ocenjevalnega obdobja (9. razred) se preverja znanje iz:

  • slovenskega jezika,
  • matematike in
  • fizike.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku (ni naknadnega roka). Datume za izvedbo NPZ določi minister s šolskim koledarjem.

Koledar NPZ.

Pravica do vpogleda in možnost poizvedbe

Učenec, ki je opravljal NPZ, in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki, v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Učenec ima po vpogledu v ovrednotene preizkuse znanja možnost poizvedbe, s katero preveri, ali so naloge iz preizkusa znanja ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje.

Dosežki učencev

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Povzeto po Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Vse ostale informacije in zanimivosti lahko najdete tudi na spletni strani http://www.ric.si/.

ric

(Skupno 1.817 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost