Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen izposoji učbenikov za učence. S tem se znižajo stroški staršev za nakup šolskih potrebščin, učenci pa dobijo sicer rabljene, vendar dobro ohranjene učbenike. Vsi učbeniki so vsako leto pregledani, obrabljeni ali uničeni učbeniki pa zamenjani z novimi. Izposojevalnino namesto staršev plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tako da je izposoja učbenikov brezplačna. Iz izposojevalnine se financira nakup novih učbenikov.

Učenci se naročajo na učbeniški sklad najkasneje v juniju za naslednje šolsko leto. Učenci si lahko izposodijo samo komplet učbenikov.

Učenci sami prevzamejo učbenike in delovne zvezke za prvo triletje v šolski knjižnici. Zanje si jih lahko izposodijo tudi njihovi starši ali stari starši. Druge osebe potrebujejo pisno pooblastilo. Učbenike lahko prevzamejo po urniku izposoje v avgustu. Razpored je vsako leto objavljen na spletni strani šole in na vratih OŠ Domžale in PŠ Ihan. Učenci, ki tedaj učbenikov ne prevzamejo, jih lahko dobijo v zadnjem tednu avgusta oziroma na prvi šolski dan. En dan je izposoja podaljšana do 17.00. Učence prosimo, da se držijo navedenih ur.

  us-slika1-150x150

  Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen učbenik uniči ali izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola jamči, da so učbeniki iz učbeniškega sklada dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci iz njih učijo, morajo biti vrnjeni učbeniki primerni za nadaljnjo izposojo. Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. Če učbeniki vsebujejo CD, morajo učenci CD vrniti skupaj z učbenikom. Če ga ne vrnejo, morajo plačati 2/3 cene učbenika, ker moramo kupiti nov učbenik namesto učbenika brez CD-ja. Učenec lahko vrne samo tiste učbenike, ki si jih izposodili. Ker računalniška izposoja omogoča sledenje učbeniku, naj učenci ob koncu šolskega leta ne skušajo vračati tujih učbenikov. Delovne zvezke in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami.

   SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

  NAROČILNICA ZA ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD – ŠOLSKO LETO 2023/24

  Razpored prevzemanja učbenikov – šolsko leto 2023/24

  ► Za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z učbeniškim skladom se obrnite na ga. Sonjo Drovenik (01-7240-085).

  Skupina za delovne zvezke

  1. Predstavniki staršev:
   • Tea Žnider
   • Sebastijan Permoser
  2. Predstavniki šole:
   • vodje aktivov učiteljev
  (Skupno 2.426 obiskov, današnjih obiskov 6)
  Dostopnost